VS Detective, s.r.o.

Sme bezpečnostná služba zameraná na poskytovanie strážnej služby a detektívnych služieb. Naše služby zabezpečujeme prostredníctvom tímu profesionálov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. K riešeniu situácií pristupujeme individuálne, hlavnou zásadou celého pracovného tímu je diskrétnosť.

Detektívna služba je poskytovaná v zmysle § 4 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na celom území SR a podľa charakteru prípadu aj mimo SR.

Naše služby

Hľadanie osoby

Pátranie po zmiznutých osobách ale aj sledovanie osôb, o ktorých pobyte nevedia blízke osoby.

Hľadanie majetku

Získavanie informácií, ktoré vedú k nájdeniu hľadaných vecí a majetku fyzických a právnických osôb.

Preverovanie fyzických ako aj právnických osôb

Preverovanie konania obchodných partnerov, bezúhonnosti spoločníkov či klientov, preverovanie v prípade podozrenia z nevery a iných podozrení.

Zabezpečovanie dôkazov

Zabezpečovanie dôkazov pre účely súdneho konania, trestno-právneho konania či konania pred správnym orgánom .

Monitorovacia činnosť

Monitorovanie správania sa a konania osôb v uzavretom priestore ako aj v exteriéry v akomkoľvek čase.

Vykonávanie previerok spojených s vymáhaním pohľadávok

Poskytovanie služieb v procese vymáhania pohľadávok, získavanie informácií o protiprávnom konaní, o konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo, o konaní smerujúcom k strate či krachu právnickej ale aj fyzickej osoby.

Neuvádzame žiadne referencie z dôvodu absolútnej diskrétnosti voči objednávateľom našich služieb.

Od nás čakajte iba profesionálne vykonané služby a zaručenú diskrétnosť .

Kurz SBS

Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom PPZ-B-4-010/2019-AKR. Spoločnosť VS Detective, s.r.o. má akreditované obidva typy kurzov (P, S).

Základný kurz typu S je určený pre záujemcov pre prácu v SBS.

Rozsah kurzu je 78 hodín.
Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu typu S

• Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd
• Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
• Základy trestného práva, Základy kriminalistiky, Zákon o priestupkoch
• Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Slovenskej informačnej službe
• Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
• Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
• Poskytovanie prvej pomoci, Požiarna príprava, Všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Cena kurzu 193,-€ (v cene kurzu sú zahrnuté všetky poplatky)

Základný kurz typu P je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb.

Tento druh kurzu zabezpečujeme výlučne individuálne na objednávku.

Pre prihlásenie do kurzu napíšte, volajte alebo vyplňte online prihlášku:
Email: info@vsdetective.sk
Tel.: +421 918 515 765

Kontakt

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

+421 918 515 765

Firemné údaje

IČO: 47701269

DIČ: 2024049533