O činnosti našej spoločnosti

Hlavné smerovanie našej spoločnosti je zamerané na poskytovanie profesionálnej detektívnej služby. Aj keď je naša spoločnosť novovzniknutá svoje služby zabezpečuje profesionálnymi pracovníkmi, ktorí vykonávali tieto služby v rôznych štátnych inštitúciách ako aj v iných detektívnych službách. Svoje služby poskytujeme po celom území Slovenska ako aj v zahraničí.

Hlavnou úlohou a zásadou našej spoločnosti je "DISKRÉTNOSŤ".

Spoločnosť VS Detective, s.r.o. vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších noviel.

strážnik security

Naše služby

hľadanie osoby

Hlavnou náplňou tejto služby ja nájdenie alebo stotožňovanie osôb, o ktorých pohybe alebo pobyte nevedia blízke osoby.

hľadanie majetku

Spočíva v získavaní informácií, ktoré vedú k nájdeniu hľadaných vecí a majetku.

preverovanie fyzických ako aj právnických osôb

Hlavnou náplňou je získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby a právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch.

zabezpečovanie dôkazov

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom.

monitorovacia činnosť

Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

vykonávanie previerok spojených s vymáhaním pohľadávok

Spočíva v preverovaní a získavaní informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť:

  • Operatívnu ochranu osôb, majetku a priestorov.
  • Technicky a operatívne prepátrať objekty a ochrana týchto objektov proti neželanému monitorovaniu a odpočúvaniu.
  • Špeciálnou ponukou našej spoločnosti je zabezpečenie priestorov na rokovania proti nežiaducemu odpočúvaniu (táto špecifikácia je prísne diskrétna, preto rokovania o týchto službách vykonávame výhradne osobne na nami vopred určenom mieste).

CERTIFIKÁTY

strážna licencia

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

detektívna licencia

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

E-mail

info@vsdetective.sk

Telefónne číslo

+421 918 515 765

Web stránka

www.VSDetective.sk